Nederlandse taal

Wat bieden wij?


10 vergaderingen na 2 uur - 20 klokuren. Lessen in kleine groepen, cursussen voor u georganiseerd. We leren je om te spreken, luisteren, schrijven en lezen in het Nederlands.

Je krijgt gratis boeken en lesmateriaal!

Aan het einde van elke cursus wordt een test gegeven die het niveau van verworven kennis bevestigt. Het slagen voor de test en actieve deelname aan lessen geeft de deelnemer het recht om het certificaat te ontvangen.

We bidden ook lessen Online!