Sokrates Centrum Reglement 

1. Sokrates Centrum zet zich optimaal in om er voor te zorgen dat er voldoende deelnemers, docenten, opleidingslocaties en training- en cursusmaterialen zijn om cursussen en trainingen door te laten gaan.

2. Inschrijving voor een cursus wordt elektronisch geaccepteerd via het online registratieformulier, per e-mail of per telefoon.

3. Een gedetailleerd cursusschema wordt per e-mail naar de deelnemers verzonden. Indien er wijzigingen zijn in dit schema worden deze tijdens de eerste lessen met de deelnemers besproken.

4. Betaling voor de cursus dient plaats te vinden uiterlijk één week voor aanvang van de cursus op het rekeningcentrum Sokrates Centrum NL10 INGB 008 8636 03

5. Na voorafgaande afspraak met de administratie bestaat de mogelijkheid om op de eerste lesdag te betalen. Neem hiervoor contact op met info@sokratescentrum.com

6. Afwezigheid van de student geeft geen recht op een teruggave of vermindering van het cursusgeld.

7. Als de deelnemer stopt met de cursus geeft dit geen recht op teruggave of vermindering van het cursusbedrag.

8. In geval van onderbreking door de deelnemer van de cursus vanwege specifieke omstandigheden en/of redenen, is het mogelijk dat de cursist deelneemt aan een andere cursus van hetzelfde niveau, op een andere meer geschikte tijd en datum. Dit kan maximaal binnen een half jaar na de laatste aanwezigheid van de deelnemer plaatsvinden na de laatst gevolgde les bij Sokrates Centrum.

9. Certificaten worden gratis verstrekt tijdens de laatste les. Wij brengen een extra vergoeding van 10 euro in rekening voor een certificaatverzending of het verstrekken van een duplicaat.

10. Als de les om willekeurige redenen niet plaatsvindt, wordt deze verplaatst naar een andere datum, die gezamenlijk met de deelnemers van de cursus wordt overeengekomen.

11. Sokrates Centrum behoudt zich het recht voor om de cursus te annuleren wegens onvoldoende aantal deelnemers. In het geval van annulering van de cursus ontvangt de deelnemer ten minste 5 dagen vóór de geplande datum informatie.

12. De student stemt ermee in dat Sokrates Centrum persoonlijke gegevens verzamelt die nodig zijn voor correspondentie ver de cursus en marketingdoeleinden. Sokrates Centrum gebruikt deze gegevens alleen voor eigen bedrijfsvoerin en zal deze gegevens niet verstrekken aan derden.

13. De student stemt ermee in dat er foto's en video's gemaakt worden tijdens de lessen. Deze worden alleen op voor de website, promotie- en cursusmateriaal van Sokrates Centrum gebruikt. Als de cursist hiermee niet akkoord gaat, dan moet dit nadrukkelijk worden aangegeven bij Sokrates Centrum via info@sokratescentrum.com

14. De cursist kan maximaal 10 werkdagen voor de geplande startdatum van de cursus kosteloos annuleren. In het geval van annulering van de cursus in minder dan de bovengenoemde tijd wordt een vergoeding van 50 euro in rekening gebracht.

15. De cursist ontvangt lesmateriaal en toegang tot online cursusmateriaal voor de  eerste lessen. De deelnemer ontvangt alle didactische materialen gratis.

16. De tevredenheid van onze klanten is erg belangrijk voor ons. Elke deelnemer aan de cursus heeft het recht om een ​​klacht in te dienen in het geval van ontevredenheid over de cursus. Alle klachten worden binnen 4 weken na ontvangst verwerkt. Voor klachten dient contact opgenomen te worden met: info@sokratescentrum.com